Dirbame: I-V: 08:00-17:00 +370 37 353 515 info@ignera.lt

Privatumo politika

I. Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės UAB „Ignera“ (toliau – Parduotuvė, Pardavėjas) ir asmens, apsilankiusio parduotuvėje (toliau – Lankytojas) pagrindinius asmens duomenų kaupimo, rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką.

II. Privatumo nuostatos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Parduotuvėje: įsigyti prekes, skaityti skelbiamą informaciją, atsiliepimus, palikti komentarus bei kitokio pobūdžio informaciją, taip pat kitus veiksmus, susijusius su duomenų pateikimu, gavimu, grįžtamuoju ryšiu.

III. Parduotuvė garantuoja kiekvieno Lankytojo asmens duomenų privatumą ir apsaugą.

IV. Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia Pardavėjui, lankydamasis Parduotuvėje.

V. Lankytojas, ketinantis įsigyti pasirinktą prekę, privalo Parduotuvei pateikti šiuos kontaktinius duomenis:

   V.1 Vardas, pavardė.

   V.2 Telefono numeris.

   V.3 Elektroninis paštas.

   V.4 Gavimo adresas, miestas.

   V.5 Pašto indeksas.

   V.6 Įmonės pavadinimas.

VI. Parduotuvė deklaruoja Lankytojo suteiktus duomenis naudoti šiems tikslams:

   VI.1 Galimybei pristatyti prekes Lankytojo nurodytais kontaktais.

   VI.2 Galimybei stebėti prekių teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

   VI.3 Galimybei susisiekti su Lankytoju dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Lankytoju.

VII. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kurie Lankytojo duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. Lankytojas turi teisę papildyti ir (ar) keisti savo prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus.

XIX. Naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis gali:

   XIX.1 Juridiniai asmenys, patvirtinti Pardavėjo.

X. Parduotuvė naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik Parduotuvės įgalioti asmenys.

XI. Lankytojas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.

XII. Lankytojų duomenys Parduotuvėje yra saugomi tol, kol Lankytojas raštu nepareikalauja pašalinti jo duomenis, bet ne ilgiau negu 1 (vienerius) metus.

XIII. Parduotuvės likvidavimo atveju visi surinkti Lankytojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

XIV. Naudodamasis Parduotuve, Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Parduotuvės Privatumo politikos nuostatomis. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis Parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

XV. Parduotuvė Lankytojų asmens duomenų apsaugą įgyvendina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. IX-1296 nuostatomis.

XVI. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo nuostatas. Šie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Lankytojas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

Pagarbiai
UAB „Ignera“